Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm:
Nổi bật trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Chi bộ là phong trào đổi mới phong cách làm việc.

Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm là cơ quan đơn nhất về nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Chăm. Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm (sau đây gọi tắt là Chi bộ Trung tâm) có 8 đảng viên. Trong những năm qua, Chi bộ luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với các nghị quyết của Đảng. Đây được coi là nhiệm vụ thường xuyên và có vai trò quan trọng.

Trên cơ sở hướng dẫn của Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chi bộ Trung tâm đã tổ chức học tập nghiêm túc; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, lựa chọn một số nội dung chuyên đề có liên quan nhiệm vụ chính trị, tiến hành thảo luận, trao đổi về những hạn chế, yếu kém của chi bộ, đơn vị và đề ra giải pháp khắc phục với những việc làm cụ thể; hằng năm, chỉ đạo đảng viên, viên chức của đơn vị xây dựng cam kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước; lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, đạo đức công vụ.

Nổi bật trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Chi bộ là phong trào đổi mới phong cách làm việc. Với đặc thù là cơ quan nghiên cứu, sưu tầm, học tập và làm theo Bác về phong cách làm việc khoa học, cán bộ, viên chức tại đơn vị nhận thức được rằng trong làm việc phải tôn trọng thực tế khách quan, không chủ quan duy ý chí; đưa ra quyết định trên cơ sở thu thập đầy đủ thông tin và bảo đảm có phương án thực thi hiệu quả; làm việc phải có kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ, thiết thực, phải chia công, xếp việc cho rõ ràng; phát huy tinh thần sáng tạo, tìm tòi cái mới, thực hiện cái mới…Từ đó tạo những chuyển biến tích cực trong hành động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được, Chi bộ Trung tâm tiếp tục tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tạo chuyển biến tích cực, thúc đẩy và hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, góp phần đáng kể trong công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Chăm, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.

                                                                                   Huỳnh HồngThu Thanh

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 30
  • Trong tuần: 538
  • Tất cả: 60221

 TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VĂN HÓA CHĂM

Địa chỉ : 28 Đường Tô Hiệu, Phường Tấn Tài, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận. 
Điện thoại : 0259 3822723  - 02593504099       Email : ttncvhc@ninhthuan.gov.vn.
Ghi rõ nguồn ttncvhc.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.